min kulture header potpora 2015SPfacetwityouvim

logo-banner

reklama banner_top_header_em.png

 

NAJNOVIJE

 • Tradicija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Proljetni godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca

 • OBJAVIO:  Šokački Portal (Kontakt email: redakcija@sokacki-portal.com)
 • DATUM OBJAVE:
 • Srijeda, 30 Svibanj 2012 01:23

Ministarstvo kulture na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 69/99, 151/03, 157/03, Ispravak 87/09, 88/10, 61/11) i članka 20. stavka 1. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 89/11) donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da proljetni godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu članka 9. stavka 1. alineja 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Za sve je propisan i niz mjera zaštite kao što je osiguravanje dostupnosti dobra javnosti, promoviranje kulturnog dobra održavanjem stručnih skupova, smotri folklora, festivala i sl. putem elektroničkih medija itd., educiranje stručnog kadra za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja, itd.  Proljetni se godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca odvija na blagdan svetog Filipa i Jakova, 1. svibnja. Prema kazivanjima starijih kazivača, u ophodu su do kraja pedesetih godina 20. stoljeća sudjelovale mlade djevojke iz mjesta, a otada tradiciju ophoda godišnje i po potrebi oživljava mjesno kulturno-umjetničko društvo.

Iako prilagođeno sceni i različitim priredbama, i dalje su sudionice mlade djevojke iz Komletinaca koje prikazuju ophod prema tradiciji, bose, odjevene u bjelinu narodnog ruha s povezanim dugačkim vrpcama od vrata na dolje (u bojama crven-bijeli-plavi koje simboliziraju hrvatsku pripadnost) i s prolistalim grabovim granama u rukama koje su im priredili njihovi mladići (momci) ili očevi.

big5943663big5947641

U ophodu ih, na scenskom nastupu, prate i momci, a u novije vrijeme i tamburaši. O b i č a j  f i l i p o v č i c a  oživljen je 1. svibnja 2000. godine u Ivankovu te u Đeletovcima, Bapskoj i u Iloku među S l o v a c i m a , gdje je i najduže zadržan kao utjecaj zapadnoeuropske kulture na tim prostorima. 

Spomenute se običajne pojavnosti na 1. svibnja povezane s godišnjim buđenjem prirode mogu  dovesti u vezu, dok je komletinačka praksa jedinstvena i nezapamćena jedino u tom šokačkom mjestu. Kulturno-umjetničko društvo “Filipovčice” iz Komletinaca jedini je nositelj ophoda. U sadašnje se vrijeme ophod filipovčica među sudionicima doživljava kao zahvala slavonskoj šumi koja se svake godine iznova zazeleni i svojom ljepotom nadahnjuje ljude.  Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture na sjednici 16. rujna 2011. godine ocijenilo je da proljetni godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra,  kako to definira Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine u članku 9. stavak 1. alineja 2. Na osnovi predočene dokumentacije i iznesenih činjenica, a prema preporuci Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu,  Stručno je povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra na sjednici održanoj 19. listopada 2011. godine utvrdilo da proljetni godišnji ophod filipovčice iz Komletinaca ima svojstvo kulturnog dobra.

Tražilica

NAJGLEDANIJE

IZDVOJENO IZ ARHIVE


ISSN broj elektroničke publikacije: 1848-8072 Izrada i održavanje: ETNO MEDIA 2012-2015 Sva prava pridržana!