min kulture header potpora 2015SPfacetwityouvim

logo-banner

reklama banner_top_header_em.png

 

NAJNOVIJE

 • Tradicija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Plemeniti šokačkoga roda

 • OBJAVIO:  Šokački Portal (Kontakt email: redakcija@sokacki-portal.com)
 • DATUM OBJAVE:
 • Srijeda, 29 Veljača 2012 15:59

Mijo pl.Bašlinović sa plemićkom diplomom iz 1762.god. koju je dodijelila carica Marija Terezija njegovom pretku kapetanu Pavlu pl.Bašlinović.Grb sa plemićke diplome obitelji Bašlinović iz Sikirevaca  Dodijela plemstva 1762.god. kapetanu Pavlu Bašlinović iz Sikirevačke kumpanije

Naši pređi kao graničari, kroz nepunih 200 godina, čuvali su granicu na Savi i tako štitili od turskog nadiranja ne samo Hrvatsku, nego i Europu, tj. bili su predziđe kršćanstva, a sudjelovali su na bojištima širom Europe u raznim ratovima koje je vodio Bečki dvor. Tako su sudjelovali graničari od Italije, Šlezije, Pruske, Francuske do Nizozemske. Tako je carica Marija Terezija priznala zapovjedniku Sikirevačke kumpanije (satnije),  kapetanu Pavlu Bašlinović iz Sikirevaca, dodijelivši mu plemićku čast i plemićki grb i proglasivši ga plemićem i da tu čast imaju njegovi potomci oba spola i potomci njihovih potomaka, kako se to vidi iz preslika (fotokopije) povelje od 6.studenog 1762. godine, na kojoj se nalazi njezin vlastoručni potpis.

Prijevod Povelje na hrvatski jezik :

                                                   
Mi Marija Terezija

milošću božjom carica rimska, kraljica Germanije, Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije,  nadvojvodkinja austrijska, vojvodkinja burgundska, gornjo i donjo šleska, brabandska, milanska, štajerska, koruška, kranjska, vojvodkinja od Mantove, Parme i Piačence, Lineburga, Ligenburga, Felderna i Virtemberga, krajiška grofinja Svetog Rimskog carstva, krajiška grofinja Moravska Zurdana, Gornje i Donje Lužice, kneginja švapska i 
sedmogradska, poknežena grofinja habsburška, nandenska, tirolska, firtska, fiburška, gorička, gradiška i od Ortoa, grofinja elsačka, grofinja namurska, gospođa Sjeverne Marke, Portenaua, Salina, Meksla, vojvodkinja lotrinška i harcška, nadvojvodkinja toskanska, itd....

                                                      Očitujem  javno

ovom diplomom i obznanjujemo svima i svakome, da, i ako je kraljevsko i nadvojvodsko dostojanstvo i visoštvo koje nas je svojom providnošću postavio Svemogući bog - i otprije okruženo  mnogim vrlim i plemenitim plemenima i podanicima, to smo Mi ipak one, čiji su se djedovi - a i oni sami - u našem i naše kraljevske i nadvojvodske kuće vjernom službovanju, između ostalih postojanom odanošću odlikovali i dobro ponašali, -
voljni podići na višu čast i dostojanstvo, da tako i druge takvim dobrostivim nagradama na takvo vladanje i izvršavanje  plemenitih djela potaknemo i obodrimo.

    Kad nam je sada naš mili i vjerni Pavao Bašlinović, kapetan brodske pješačke pukovnije, pridonio vjerodostojnu potvrdu od našeg pukovnika i ove pukovnije zapovjednika grofa pl. Donhoffa, iz koje se potvrde vidi, koliko je on Pavao Bašlinović, našoj kraljevskoj i nadvojvodskoj kući od godine 1732. počam od pikaša, pa napredujući redom u vojničkim častima sve do kapetana,  najponiznije i bez prekidanja službovao, te za to vrijeme u raznim
vojnama sudjelovao, te se ne samo kod tih neprijateljskih navala - u kojima je sudjelovao - po svome značaju junački i slavno držao, nego i u svim drugim okolnostima u službi, u svako doba svoju  dužnost potpunoma izvršavao, uslijed čega je za nas i našu  kraljevsku i nadvojvodsku kuću, dužnu vjernost i revnost u službovanju, - djelotvorno ojačao, te kada smo dakle sada saznali i vidjeli plemenito i dobro vladanje, krepost, razboritost, pa junaštvo, 
radi koga je osobito slavljen, pa kad mu je to i predočeno, kako je nama i narodu vjerno služio, neka bi kao i prije u nepokolebljivom poštovanju i najponiznijoj privrženosti nama i našoj kraljevskoj i  nadvojvodskoj kući - ostao te tako zaista činiti htio i mogao.

   S toga mi dobro promislivši u srcu, dobrim savjetom i pravom voljom, te kraljevskom i nadvojvodskom moćju, učinismo njemu Pavlu Bašlinoviću osobitu milost, te njega zajedno s njegovim  zakonitim krvnim potomcima i potomcima njihovih potomaka  muškog i ženskog koljena u silaznoj lozi na čast plemstva uzvisismo i uzdostojasmo, te u kolo i zajednicu ostalih plemenitih osoba svetoga rimskoga carstva i našeg cjelokupnog kraljevstva privedemo, pridružimo i izjednačimo ga s njima, te njemu predikat ''plemeniti'' ''od Križevaca'' milostivo podjelismo.

   Postavljamo odlikujemo i uzdižemo ih u red i stupanj plemstva. Pridružujemo ih kako je rečeno - kolu i zajednici ostalog plemstva i od poroda plemenitih osoba u svetom rimskom carstvu i našem  cjelokupnom i nasljednom kraljevstvu.

   Odobravamo, dajemo i dopuštamo njima, da od sada kroz sve vrijeme upotrebljavaju predikat ''plemeniti'' '' od Križevaca'', da ga dakle pisati i njim se zvati, smiju i mogu.
   Mislimo, postavljamo, naređujemo i hoćemo da sada i u buduće on  ''Pavao Bašlinović plemeniti Križevački'' i njegovi zakoniti krvni potomci i potomci njihovih potomaka u muškoj i ženskoj lozi u svim časnim i plemenitim stvarima, duhovnim i svjetovnim kao plemići smatrani, poštivani i nazivani budu, k tomu da uživaju svaku plemićku čast, poštovanje, prednost, sloboštinu, pravo i pravednost na duhovnim mjestima i njihovim zavodima u višem i nižem stupnju, te na ostalima svima duhovnima i svjetovnima službama, prema tamošnjim načelima i običajima, poput ostalih plemenitih osoba našega kraljevstva.

   A da što više dokažemo tu našu milost i uzvišenje na čast plemićku, dali smo mi njemu Pavlu Bašlinoviću plemenitom Križevačkom, plemićki grb, i da ga ubuduće nepromijenjena upotrebljava dozvolili smo mu.

   Naime na nešto okrugljastom i u šiljak završenom štitu, odozgor po dužini, a dolje po širini raspolovljenom, vidi se u prvom gornjem bijelom i srebrenom polju ljiljan plavetne boje, a u drugom gornjem crvenom ili prozirno crvenom polju na desno okrenuta ruka držeći goli mač, a na donjem polju žute ili zlatne boje na zelenom podnožju  na desno okrenut crni hrt s ogrlicom bijele ili srebrene boje okolo vrata.

  Nad štitom na desno okrenuta otvorena plemićka okrunjena turnirska kaciga s privješenim zlatnim vrpcama; s desne strane vise s nje njeni poklopci i to crne pa žute boje, na lijevoj pak strani bijele i srebrene pa crvene ili prozirno crvene boje. Nad kacigom -jedno do drugoga - viju se tri paunova pera. Takav plemićki grb nalazi se u sredini ove naše kraljevske i nadvojvodske diplome  nacrtan i bojama naslikan.
   Dajemo i dopuštamo njemu Pavlu Bašlinoviću plemenitom Križevačkom i njegovim krvnim potomcima obojega spola, da  opisani plemićki grb, a i crveni voštani pečat od sada u buduće
kroz sve vrijeme u svima i svakima časnim i plemenitim stvarima  i poslovima u svađi i zbilji, u bojevima, turnirima, bitkama, pečatima, grobnicama, slikama i inače na svakom mjestu i u svakom kraju po svojoj časti, potrebi, volji i uviđanosti upotrebljavati i uživati mogu.

   I evo svima dvorskima i inim knezovima duhovnim i svjetovnim prelatima, grofovima, plemićima, gospodi, vitezovima i dvorjanicima, naš naum i želja, a našima poglavarstvima narodima podanicima naša milostiva zapovjed, da spomenutoga Pavla Bašlinovića 
plemenitog Križevačkog, njegove krvne potomke i potomke tih potomaka muške i ženske loze uvijek i u svako vrijeme poput  drugih, - našega svetog rimskog carstva, te našega nasljednoga
kraljevstva kneževstva i vojvodstva - plemenitih osoba u svim duhovnim i svjetovnim staležima, zavodima i stvarima, kako je već rečeno, primaju, drže, pripuste i časte, i da ne sumljaju u
gore spomenute milosti i sloboštine, već da ih sve mirno upotrebljavaju i uživaju, te da se toga drže, da to paze i štite  također i za naših nasljednika, kraljeva i nadvojvoda austrijskih
a i da drugom ne dozvole tu milost izvršavati, a da tako svatko izbjegne našoj kazni i nemilosti, a k tome i globi od 50 maraka  lotnoga zlata, koju svatko, kolikogod puta se opako i napomenuto ogriješio - polovicu našoj komori, a polovicu povrijeđenoj stranci 
platiti neumoljivo mora.
   To ozbiljno mislimo i potvrđujemo ovom diplomom na koju je privješen naš cesarsko kraljevski i vojvodski veći pečat.
   Dano u našoj prijestolnici gradu Beču dne 6. dana mjeseca  studenoga godine sedamnajststotina šezdeset i druge poslije  blagoga porođenja našega Spasitelja gospodina Isukrsta, našega pak vladanja - u dvadeset i trećoj godini.

                                          Maria  Theresia  v.r.

( slijede još potpisi ostalih državnika )

 

Tražilica

NAJGLEDANIJE

IZDVOJENO IZ ARHIVE


ISSN broj elektroničke publikacije: 1848-8072 Izrada i održavanje: ETNO MEDIA 2012-2015 Sva prava pridržana!