min kulture header potpora 2015SPfacetwityouvim

logo-banner

reklama banner_top_header_em.png

 

NAJNOVIJE

 • Tradicija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Graničarski čardaci

 • OBJAVIO:  Šokački Portal (Kontakt email: redakcija@sokacki-portal.com)
 • DATUM OBJAVE:
 • Utorak, 14 Veljača 2012 18:57

Čardaci ili stražanice uz rijeku Savu počeli su se graditi početkom 18.stoljeća, nakon što je Slavonija oslobođena od Turaka. U vojnokrajiškom području slavonsko-srijemskom Posavlju i Podunavlju utvrđivanje habsburško-osmanlijske granice čardacima započeto je odmah nakon potpisivanja mirovnog ugovora u Srijemskim Karlovcima 1699.godine. Kordonski čardaci su postojali samo na lijevoj, slavonskoj strani obale rijeke Save, dok su na desnoj bosanskoj obali rijeke Turci gradili pogranične objekte pod nazivom ''karaule''.


U proljeće 1702.godine započeli su prvi premjeri i raspodijela seoskih hatara i novačenje, pa je do rujna iste godine Vojna granica bila uspostavljena. Svi su unovačeni graničari bili dobro poučeni u kojem mjestu i stražarnici (čardaku) obavljaju vojnu službu, i da neizostavno moraju doći u određeni dan i sat na vojnu vježbu. Svi su stanovnici u vrijeme Turaka bili seljaci (raja), a sada su vojnici, katoličke vjere. Svaki treći mora stražariti u Brodu i besplatno obavljati straže u Posavskim čardacima (Posavski Cserdaci). Zbog nedostatka ljudstva bilo je popunjavanje iz središnje Slavonije i Srijema u Posavinu. Tako se navodi; ''da iz sela Tordinci (Tordincz) su stanovnici seljaci, osim trojice vojnika koji po odluci Visoke komisije određeni preseliti se uz granicu na Savi.''

Iz dokumenata zapis ; Najprije se bila smjestila vojnička posada u šančeve porušene utvrde Jarki (Arky), te 1702. godine u Schantze bei Szikirevatz (Sikirevci) postoji straža od 1 haranbaše (zapovjednika), 1 zastavnika, 11 kaplara i 74 vojnika graničara. 

Najranije čardake gradilo se u četvrtastom obliku drvenim materijalom i postavljalo na četiri ili više debljih stupova. Stupove čardaka postavljalo se na visinu oko 3 metra iznad okolnog zemljišta, da bi se sa njih moglo bolje osmatrati, zaštiti od poplave, jer tada sve do 1762.godine nisu bili izgrađeni nasipi. Za izgradnju čardaka znalo se koristiti i ostatke srušenih kula, crkava ili utvrda.

Funkcija čardaka je bila najčešće uzbunjivanju naselja i stanovništva o provali Turaka preko rijeke Save. Uzbuna se koristila i za zaštitu od poplave. Posade na čardaku su bile vrlo požrtvovne, ali zbog malobrojnosti (6 - 12 stražara graničara) rijetko se upuštalo u otvorene sukobe sa neprijateljem. S vremenom su ustanovljene tri vrste znakova uzbunjivanja (jedan svjetlosni i dva zvučna): signal vatrom, pucanjem i zvonjavom na crkvama. Svjetlosni signali uglavnom su korišteni noću, a zvučni kombinirano (po danu i noći). Svjetlosni signal sa vatrom: paljenjem vituljače (njem. Kreidfeuer), visoke duge drvene motke na koje se na vrhu vezalo suhe slame ili sijena, te se potpaljivalo vatrom. Signal pucanjem (Kreidschuss) davalo se opaljivanjem puške i mužarom koji se prenosio od čardaka do čardaka. Treći signal uzbunjivanja bio je signal zvonima prenošen zvonjavom po okolnim crkvama. Ustrojba čardaka se sastojala u tome, da se kod čardaka skupljala vojska na obranu i opominjalo stanovništvo na oprez. Međusobna udaljenost je na početku bila oko 3 sata, a kasnije se grade svakih nekoliko kilometara razmaka. Najraniji sačuvani planovi prvog tipa čardaka potječu iz 1713.god., a prvi popisi slavonskih čardaka u arhivskoj građi zabilježeni su 1701.godine. 

Uspostavom Vojne krajine (Granice) uz rijeku Savu, koja je graničila prema Osmanskom carstvu, uz pomoć mjesnog stanovništva bile su obnovljene i podignute stražarnice -čardaci od Broda do Morovića. Udaljenost između stražarnica, zvanih inače kordonski čardaci (chardak), iznosila je približno 2 km. Tako nalazimo njihove nazive od Svilaja do Babine Grede : Cz. Svilay, Cz. Repchich, Cz. Mlini, Cz. Novigrad, Czart. Prud, Cz. Samacz, Cz. Verbania, Cz. Bukovi, Cz. Vuchajak, Cz. Seocze, Cz. Klenich, Cz. Dubocziza. Ovo su čardaci (chardak) - stražarnice, koje su pripadale Brodskoj graničarskoj pukovniji ( Brooder Grenz Regiment), tj. područje V. Kompagnie Sikirevcze, te VI. Kompagnie Babinagreda.

Tražilica

NAJGLEDANIJE

IZDVOJENO IZ ARHIVE


ISSN broj elektroničke publikacije: 1848-8072 Izrada i održavanje: ETNO MEDIA 2012-2015 Sva prava pridržana!